Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2018

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2018

30 ธ.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2018

  • เทศนาโดย : ศจ.นุชนาท งามสม
  • หัวข้อ : พลังแห่งการอธิษฐาน
  • แปลจีนโดย : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : ยากอบ 5 : 13 – 18