Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2018

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2018

23 ธ.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2018

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : แสงสว่าง
  • แปลจีนโดย : คุณสุวรรณา เกียรติศรีชาติ
  • ข้อพระธรรม : ยอห์น 8 : 12 – 19