Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2018

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2018

09 ธ.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2018

  • เทศนาโดย : ศจ.นุชนาท งามสม
  • หัวข้อ : คนมั่งมีเอ๋ย
  • แปลจีนโดย : คุณสุวรรณา เกียรติศรีชาติ
  • ข้อพระธรรม : ยากอบ 5 : 1 – 6