Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2018

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2018

02 ธ.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2018

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : วันพรุ่งนี้
  • แปลจีนโดย : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : ยากอบ 4 : 13 – 17