Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2018

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2018

11 พ.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2018

  • เทศนาโดย : ศจ.ศรีทิม พรมปัญญา
  • หัวข้อ : ผู้ที่หว่านด้วยน้ำตาจะเก็บเกี่ยวด้วยเสียงโห่ร้องยินดี
  • แปลจีนโดย : คุณ
  • ข้อพระธรรม : สดุดี 126:1-6 , กาลาเทีย 6:9