Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018

04 พ.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : วาจาและการควบคุม
  • แปลจีนโดย : คุณสุวรรณา เกียรติศรีชาติ
  • ข้อพระธรรม : ยากอบ 3:1-12