Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2018

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2018

21 ต.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2018

  • เทศนาโดย : ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด
  • หัวข้อ : ความลำเอียง
  • แปลจีนโดย : คุณสุวรรณา เกียรติศรีชาติ
  • ข้อพระธรรม : ยากอบ 2 : 1 – 13