Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2018

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2018

07 ต.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2018

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : เข้าใจการทดลองด้วยสติปัญญา
  • แปลจีนโดย : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : ยากอบ 1 : 2 – 18