Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2018

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2018

30 ก.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2018

  • เทศนาโดย : อ.ประวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์
  • หัวข้อ : ห่วงฉันหรือไม่
  • แปลจีนโดย : คุณสุวรรณา เกียรติศรีชาติ
  • ข้อพระธรรม : มาระโก 4 : 35 – 41