Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2018

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2018

23 ก.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2018

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : เกริ่นนำ พระธรรมยากอบ
  • แปลจีนโดย : คุณสุวรรณา เกียรติศรีชาติ
  • ข้อพระธรรม : ยากอบ 2 : 18 – 23