Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2018

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2018

09 ก.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2018

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : บทเพลงการช่วยกู้ของดาวิด
  • แปลจีนโดย : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : 2 ซามูเอล บทที่ 22