Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2018

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2018

19 ส.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2018

  • เทศนาโดย : ศจ.นุชนาท งามสม
  • หัวข้อ : ความบาปทำลายครอบครัว
  • แปลจีนโดย : คุณสุวรรณา เกียรติศรีชาติ
  • ข้อพระธรรม : 2 ซามูเอล 12 : 26 – 13 : 34