Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2018

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2018

12 ส.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2018

  • เทศนาโดย : ศจ.รัญจวน พนาโชติสกุล
  • หัวข้อ : เมื่อลูกของพระเจ้าทำบาป
  • แปลจีนโดย : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : 2 ซามูเอล 12 : 1 – 14