Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2018

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2018

29 ก.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2018

  • เทศนาโดย : ศจ.จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล
  • หัวข้อ : หายเหนื่อยเป็นสุข
  • แปลจีนโดย : คุณสุวรรณา เกียรติศรีชาติ
  • ข้อพระธรรม : มัทธิว 11 : 27 – 28