Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2018

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2018

22 ก.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2018

  • เทศนาโดย : ดร.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
  • หัวข้อ : พันธสัญญาต่อดาวิด
  • แปลจีนโดย :คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : 2 ซามูเอล 7:1-17