Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2018

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2018

17 มิ.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2018

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.อภิชาติ พลูศักดิ์วรสาร
  • หัวข้อ : ไม่เชื่อฟัง…เชื่อฟัง
  • แปลโดย : คุณสุวรรณา เกียรติศรีชาติ (จีนแต้จิ๋ว)
  • ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 27:1-28:2
และซามูเอลตอบว่า “ทำไมท่านถามข้าพเจ้า ในเมื่อพระยาห์เวห์ทรงหันจากท่านแล้ว และทรงเป็นศัตรูของท่าน? พระยาห์เวห์ได้ทรงทำแก่ท่านดังที่พระองค์ตรัสบอกทางข้าพเจ้าแล้วนั้น เพราะพระยาห์เวห์ทรงฉีกราชอาณาจักรนั้นจากมือของท่านและทรงมอบให้แก่คนอื่น คือดาวิด เพราะท่านไม่ได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาห์เวห์ ไม่ได้ทำตามพระพิโรธของพระองค์ที่ทรงมีต่ออามาเลข ฉะนั้นพระยาห์เวห์จึงทรงทำสิ่งนี้แก่ท่านในวันนี้ ยิ่งกว่านั้นพระยาห์เวห์จะทรงมอบอิสราเอลพร้อมกับตัวท่านไว้ในมือของพวกฟีลิสเตีย พรุ่งนี้ตัวท่านพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของท่านจะอยู่กับเรา และพระยาห์เวห์จะทรงมอบกองทัพอิสราเอลไว้ในมือของพวกฟีลิสเตียด้วย” — 1 ซามูเอล 28:16-19