Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2018

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2018

10 มิ.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2018

  • เทศนาโดย : ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด
  • หัวข้อ : หลุมพลางแห่งการไม่ไว้วางใจ
  • แปลโดย : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา (จีนแต้จิ๋ว)
  • ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 27:1-28:2
ดาวิดนึกในใจว่า “ข้าคงจะพินาศสักวันหนึ่งด้วยพระหัตถ์ของซาอูล ไม่มีสิ่งใดดีกว่าที่ข้าจะหนีจริงๆ ไปอยู่ที่แผ่นดินคนฟีลิสเตีย แล้วซาอูลก็จะทรงหมดหวังที่จะค้นหาข้าอีกภายในพรมแดนอิสราเอล และข้าจะรอดพ้นจากพระหัตถ์ของพระองค์ได้” ดาวิดจึงลุกขึ้นยกข้ามไป ทั้งตัวท่านและคนที่อยู่กับท่าน 600 คน ไปหาอาคีชบุตรมาโอค กษัตริย์เมืองกัท และดาวิดก็อาศัยอยู่กับอาคีชที่เมืองกัท คือตัวท่านและคนของท่าน ทุกคนมีครัวเรือนไปด้วย ทั้งดาวิดพร้อมกับภรรยาสองคน คืออาหิโนอัมชาวยิสเรเอล และอาบีกายิลชาวคารเมลแม่ม่ายของนาบาล และเมื่อมีคนไปทูลซาอูลว่า ดาวิดได้หนีไปเมืองกัทแล้ว พระองค์ก็ไม่ได้ทรงเสาะหาท่านอีกต่อไป — 1 ซามูเอล 27:1-4