Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2018

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2018

06 พ.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2018

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : สงครามของพระเจ้า
  • แปลโดย : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 17
โครงเทศนา
  • 1. กองทัพของพระเจ้า
  • 2. แผนการของพระเจ้า
  • 3. ชัยชนะของพระเจ้า
แล้วดาวิดก็พูดกับคนฟีลิสเตียคนนั้นว่า “ท่านมาหาข้าด้วยดาบ ด้วยหอกและด้วยหอกซัด แต่ข้ามาหาท่านในพระนามแห่งพระยาห์เวห์จอมทัพ พระเจ้าแห่งกองทัพอิสราเอล ผู้ซึ่งท่านได้ท้าทาย ในวันนี้พระยาห์เวห์จะทรงมอบท่านไว้ในมือข้า และข้าจะฆ่าท่านและตัดศีรษะของท่าน ในวันนี้ข้าจะให้ศพของกองทัพฟีลิสเตียแก่นกในอากาศและแก่สัตว์ป่า เพื่อทั้งโลกนี้จะทราบว่ามีพระเจ้าองค์หนึ่งในอิสราเอล และชุมนุมชนนี้ทั้งสิ้นจะทราบว่า พระยาห์เวห์ไม่ได้ทรงช่วยด้วยดาบหรือด้วยหอก เพราะว่าการรบครั้งนี้เป็นของพระยาห์เวห์ พระองค์จะทรงมอบพวกท่านไว้ในมือของพวกเรา” — 1 ซามูเอล 17:45-47