Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2018

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2018

15 เม.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2018

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : การเจิมกษัตริย์ดาวิด
  • แปลโดย : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 16:1-13
โครงเทศนา
  • 1. การเจิมคือการแต่งตั้งของพระเจ้า (ข้อ 6)
  • 2. การเลือกของพระเจ้า (ข้อ 1-5, 7)
  • 3. การทรงนำของพระเจ้า (ข้อ 8-13)
แล้วซามูเอลกล่าวแก่เจสซีว่า “พวกนี้เป็นบุตรชายทั้งหมดของท่านหรือ?” เจสซีตอบว่า “ยังมีคนสุดท้องเหลืออยู่ นี่แน่ะ เขากำลังเลี้ยงแกะอยู่” และซามูเอลกล่าวแก่เจสซีว่า “จงใช้คนไปนำเขามา เพราะเราจะไม่ยอมนั่งจนกว่าเขาจะมาที่นี่” เจสซีก็ใช้คนไปนำเขามา เขาเป็นคนผิวแดงๆ มีหน้าตาดีและรูปร่างงาม และพระยาห์เวห์ตรัสว่า “จงลุกขึ้นเจิมเขาไว้ เพราะเป็นคนนี้” ซามูเอลจึงนำเขาสัตว์ที่มีน้ำมัน เจิมเขาไว้ท่ามกลางพวกพี่ชายของเขา และพระวิญญาณของพระยาห์เวห์ทรงสวมทับดาวิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไป และซามูเอลก็ลุกขึ้นกลับไปรามาห์ — 1 ซามูเอล 16:11-13