Home นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2021

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2021

12 ธ.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2021

  • เทศนาโดย : อ.กฤติกา จิตต์บุญ
  • หัวข้อ : กษัตริย์แห่งสันติสุขนิรันดร์