Home นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2021

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2021

18 เม.ย.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2021

  • เทศนาโดย : อ.กฤติกา จิตต์บุญ และ อ.เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล
  • หัวข้อ : ภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่