Home นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2021

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2021

15 มี.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2021

  • เทศนาโดย : อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต
  • หัวข้อ : พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อต่อพงศ์พันธุ์อิสราเอล