Home นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2021

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2021

08 มี.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2021

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร
  • หัวข้อ : พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ