Home นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2021

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2021

07 ก.พ.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2021

  • เทศนาโดย : ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด
  • หัวข้อ : การทรงเรียกอับราม