Home นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2021

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2021

17 ม.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2021

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.บรรพต เมฆสถาพรกุล
  • หัวข้อ : ปีใหม่…ให้อะไรกับพระเจ้า