Home นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2021

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2021

10 ม.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2021

  • เทศนาโดย : อ.สุภาภรณ์ ส่งเสริมพงษ์
  • หัวข้อ : ตามพระฉายา
  • ข้อพระธรรม :