Home นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2020

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2020

02 ส.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2020

  • เทศนาโดย : อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต
  • หัวข้อ : ผู้ตามทางนั้น
  • ข้อพระธรรม : กิจการของอัครทูต 19 : 1 – 41