Home นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2020

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2020

08 มี.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2020

  • เทศนาโดย : อ.สมลักษณ์ ชานวิทิตกุล
  • หัวข้อ : มรดกแห่งความเชื่อ
  • ข้อพระธรรม : 2 ทิโมธี 1 : 5