Home นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2019

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2019

06 ต.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2019

  • เทศนาโดย : ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด
  • หัวข้อ : ยืนหยัดเพื่อความยุติธรรม
  • ข้อพระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 5