Home นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2019

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2019

01 ก.ย.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2019

  • เทศนาโดย : อ.สุภาภรณ์ ส่งเสริมพงษ์
  • หัวข้อ : “ความจำเป็นของชีวิต”
  • ข้อพระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 1