Home นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2019

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2019

07 ก.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2019

  • เทศนาโดย : อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต
  • หัวข้อ : “สร้างชีวิตในพระคริสต์”
  • ข้อพระธรรม : โคโลสี บทที่ 3 : 1 – 17