Home นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2019

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2019

26 พ.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2019

  • เทศนาโดย : อ.สุภาภรณ์ ส่งเสริมพงษ์
  • หัวข้อ : สิ่งที่สำคัญที่สุด
  • ข้อพระธรรม : โคโลสี บทที่ 1 : 1 – 8