Home นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2019

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2019

22 เม.ย.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2019

  • เทศนาโดย : อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต
  • หัวข้อ : “ลูกา…พระคริสต์ผู้ช่วยให้รอดของโลก”
  • ข้อพระธรรม :