Home เสาหลัก 5 ประการของโปรเตสแตนท์ EP.3

เสาหลัก 5 ประการของโปรเตสแตนท์ EP.3

เสาหลัก 5 ประการของโปรเตสแตนท์ EP.3

…ต่อจากวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019

4. ความเชื่อเท่านั้น (โซลา ฟีเด)
นักปฏิรูปหลายต่อหลายคนพูดถึงความสำคัญของการรอดโดยความเชื่อเท่านั้น ไม่ใช่รอดโดยความเชื่อกับการกระทำ มาร์ติน ลูเทอร์ผู้ปฏิรูปศาสนา เมื่อ ค.ศ.1517 ได้ใช้คำว่า “เชื่อเท่านั้น” ในคำภาษาเยอรมัน จากพระธรรมกาลาเทีย บทที่3 รวมทั้งนักปฏิรูปศาสนาคนอื่นๆ ก็ใช่คำนี้เช่นกัน และจอห์น คริสซอสทอม (John Chrysostom) นักเทศน์ ผู้มีชื่อเสียงในศตวรรษที่4 เคยอธิบายคำสอนของอัครทูตเปาโล ในพระธรรมเอเฟซัส ไว้ว่า “การกระทำดีอันเป็นผลของความเชื่อนั้นเป็นของประทานจากพระเจ้า เพื่อมิให้ผู้ใดอวดอ้างได้” เปาโลพยายามจะสื่ออะไรหรือ? ไม่ใช่ว่าพระเจ้าทรงห้ามการกระทำดีแต่พระองค์ทรงห้าม มิให้เราทำตนเองให้ชอบธรรมโดยการกระทำดีเปาโล กล่าวว่า “ไม่มีผู้ใดเป็นผู้ชอบธรรมโดยการกระทำ ก็เพื่อที่ว่าพระคุณและพระกรุณาคุณของพระเจ้าจะเป็นที่ประจักษ์ชัด” ออกัสติน ผู้นำและนักศาสนาศาสตร์คนสำคัญก็เห็นพ้องเช่นนั้นว่า“ความชอบธรรมโดยความเชื่อ ซึ่งมิได้เกิดจากการทำดีแต่มีการกระทำดีเป็นผลที่ตามมา [ทำให้คนชั่วถูกนับเป็นคนชอบธรรม]”

5. พระสิริจงมีแด่พระเจ้าผู้เดียว (โซลีเดโอ กลอรีอา)
นักปฏิรูปต้องการให้ทุกสิ่งเชิดชูพระเกียรติของพระเจ้า และไม่สนับสนุนการยกย่อง บรรดาผู้นำคริสเตียน พวกนักบุญต่างๆ รวมถึงการกระทำของเราเองอย่างไม่เหมาะสม

เสาหลักห้าประการกับพระกิตติคุณ
แม้หลายคนอาจไม่สนใจประวัติศาสตร์หรือภาษาละตินสักเท่าใดนัก แต่คริสเตียนทั่วไปน่าจะสนใจพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และหลักความเชื่อของศาสนาคริสต์ ด้วยเหตุนี้คริสเตียนจะได้รับประโยชน์อย่างมากมายจากการใช้เวลาทำความรู้จัก เรื่องเสาหลักห้าประการ เพราะเสาหลักทั้งห้า ช่วยให้เราเข้าใจความเชื่อของเราเอง เข้าใจพระกิตติคุณและคำสอนหลักของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์หากท่านไม่สามารถจดจำคำละตินของเสาหลักแต่ละประการได้ขอเพียงสามารถสรุปสาระสำคัญของเสาหลักทั้งห้าให้ผู้อื่นฟังด้วยภาษาของตนเอง ท่านก็สามารถอธิบายพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ได้เช่นกัน และสามารถปกป้องตัวเองจากคำสอนผิดเพี้ยนที่พบอยู่ตามคริสตจักรและอินเตอร์เน็ต เพื่อจะช่วยให้เรารักษาพระกิตติคุณ และดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างสัตย์ซื่อ ด้วยความชื่นชมยินดีในยุคสมัยของเราได้

Author: Maitrichit Church

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *