Home เสาหลัก 5 ประการของโปรเตสแตนท์ EP.2

เสาหลัก 5 ประการของโปรเตสแตนท์ EP.2

เสาหลัก 5 ประการของโปรเตสแตนท์ EP.2

…ต่อจากวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2019

เสาหลัก 5 ประการของโปรเตสแตนท์ (ต่อ)
เราสรุปได้เป็นห้าประการ ที่เสมือนเป็นเสาหลักในการยึดถือ ได้แก่

2. พระคุณเท่านั้น (โซลากราเทีย)
ตั้งแต่สมัยแรกๆของคริสตจักร ผู้นำคริสเตียนคนสำคัญหลายคนต่างยืนยันว่าเรารับความรอดโดยพระคุณพระเจ้าเท่านั้น ถึงแม้ไม่ใช่ทุกคนที่ใช้คำว่า “พระคุณเท่านั้น” จอห์น คริสซอสทอม (John Chrysostom) เทศนาจากพระธรรมโรมบทที่ 10 และ 11 โดยอธิบายว่า “แล้วทำไมพวกท่านยังกลัวที่จะเข้าเฝ้า [พระเจ้า] ในเมื่อพระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกร้องการกระทำใดๆ จากท่านเลย ทำไมท่านยังคงทุ่มเถียงและมุ่งแต่จะทะเลาะกัน ในเมื่อพระคุณพระเจ้าอยู่ตรงหน้าพวกท่านแล้ว และทำไมยังเอาแต่จะยัดเยียดธรรมบัญญัติให้ข้าพเจ้า ทั้งที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลย? เพราะว่าท่านมิใช่จะได้รับความรอดโดยการกระทำ อีกทั้งท่านยังจะทลายคุณค่าของความรอดที่พระเจ้าประทานนี้ด้วย เพราะว่า หากท่านยืนกรานที่จะรับความรอดโดยสิ่งนั้น [ธรรมบัญญัติ] ท่านก็ได้เลิกล้มพระคุณของพระเจ้าเสียแล้ว และออกัสติน (Augustine) สอนในหนังสือนครของพระเจ้า (City of God) ว่า “เพราะว่าความบาปเท่านั้น ที่แยกมนุษย์ออกห่างจากพระเจ้า และในชีวิตนี้การชำระตนให้บริสุทธิ์จากบาปไม่ได้เป็นผลจากการกระทำดีของเรา แต่เกิดขึ้นโดยพระกรุณาของพระเจ้าด้วยความยินยอมของพระองค์ มิใช่ด้วยกำลังอำนาจของเรา หรือข้อเขียนจากผู้นำคริสเตียนในยุคปฏิรูปศาสนา กล่าวไว้ว่า “เพราะว่าทุกสิ่งล้วนเป็นของพระองค์ และพระองค์มิได้ทรงเรียกร้องสิ่งใดจากเรา นอกจากให้เราได้รับความรอด แม้แต่ความรอดนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ประทานแก่เรา” และ “เรานับว่าคนใดเป็นผู้ชอบธรรมก็โดยพระคุณเท่านั้น และเราถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมก็โดยความเชื่อเท่านั้น”

3.พระคริสต์เท่านั้น (โซลัส คริสตัส)
บางคนใช้คำว่าโซลัส คริสตัส (พระคริสต์เท่านั้น) หรือ โซโล คริสตัส (โดยพระคริสต์เท่านั้น) เนื่องจากตามไวยากรณ์ภาษาละตินนั้น ตัวสะกดที่ท้ายคำส่วนใหญ่ต้องเปลี่ยนรูปไปตามหน้าที่ของคำดังกล่าวในประโยค ผู้อ่านหนังสือศาสนศาสตร์จึงอาจพบคำใดคำหนึ่งบ่อยขึ้นในสมัยปัจจุบัน การสรุปคำสอนของคริสเตียนที่พวกนักปฏิรูปศาสนาอยากฟื้นฟูขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 16 ที่ในสมัยนั้นมีคนเน้นการอธิษฐานต่อเหล่านักบุญ การชื้อใบล้างบาป และการชดใช้บาปโดยการทำความดี เพื่อต่อต้านความเชื่อผิดๆ เหล่านี้ พวกนักปฏิรูปจึงยืนยันว่า พระคริสต์เท่านั้นทรงฟังคำอธิษฐานของเรา พระคริสต์เท่านั้นทรงชดใช้บาปและล้างบาปของเราได้ มีเพียงพระคริสต์เท่านั้นที่ทรงช่วยเราได้ ดังนั้นคำสอนสำหรับผู้เชื่อใหม่ ซีริลแห่งเยรูซาเล็ม (Cyril of Jerusalem) จึงสอนว่า “ดังนั้นขอให้เริ่มต้นโดยการรับไม้กางเขน ว่าเป็นรากฐานที่ไม่อาจถูกทำลาย แล้วจึงก่อร่างสร้างความเชื่อขึ้นด้วยวัสดุอื่นๆบนรากฐาน
ดังกล่าว”
จอห์น คริสซอสทอม (John Chrysostom) ก็เช่นกัน เขายกย่องพระคริสต์ว่าเป็นพระผู้ช่วยเราให้รอด ไม่มีสิ่งใดเลยที่เราเองสามารถทำได้เพื่อช่วยตัวเองให้รอด เขายังเขียนอีกว่า พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงรักมนุษย์เป็นล้นพ้น พระองค์มิได้ลังเลที่จะสละพระบุตรของพระองค์ให้เป็นดังเหยื่อ เพื่อไถ่ชีวิตคนรับใช้ของพระองค์ พระองค์สละพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อชื้อชีวิตของคนรับใช้ที่จิตใจแข็งกระด้าง พระองค์ทรงจ่ายราคาด้วยพระโลหิต
ของพระบุตร โอ้ ความเมตตาอาทรขององค์เจ้านาย! ฉะนั้น อย่าได้พูดกับข้าพเจ้าอีกว่า ‘ข้าทำบาปมากมาย ข้าจะรับความรอดได้อย่างไร?’ ท่านไม่อาจช่วยตัวเองให้รอด แต่องค์เจ้านายของท่านทำได้ และทำอย่างดีเลิศ ถึงขนาดที่ทรงลบล้างบาปของท่านจนหมดสิ้น จงเอาใจใส่ความจริงนี้ให้มาก พระองค์ทรงลบล้างได้อย่างหมดจด จนไม่เหลือร่องรอยใดๆเลย”
…อ่านต่อฉบับหน้า (30 มิถุนายน 2019)

Author: Maitrichit Church

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *