Home เสาหลัก 5 ประการของโปรเตสแตนท์ EP.1

เสาหลัก 5 ประการของโปรเตสแตนท์ EP.1

เสาหลัก 5 ประการของโปรเตสแตนท์ EP.1

เสาหลัก 5 ประการของโปรเตสแตนท์ คืออะไร
มีหลายคนตั้งคำถามในเรื่องที่รู้สึกสับสนมานานว่า “คริสเตียน คาทอลิก และแบ๊บติสต์”
แตกต่างกันอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นคนในคริสตจักรเองหรือคนทั่วไป คริสเตียนบางคนอาจรู้ว่า
คริสตจักรของตนอยู่ในนิกายโปรเตสแตนท์ แต่ยังไม่แน่ใจว่าโปรเตสแตนท์ คืออะไร
เมื่อ 500 ปีที่แล้ว การปฏิรูปศาสนาในทวีปยุโรปได้ส่งผลให้คริสตศาสนจักรตะวันตก
แบ่งเป็นสองนิกายใหญ่ๆ คือ นิกายโปรเตสแตสท์และนิกายคาทอลิก

ต่อมากลุ่มโปรเตสแตนท์
ได้แบ่งออกเป็นสายต่างๆ ซึ่งเชื่อและปฏิบัติไม่เหมือนกันในบางข้อ ดังนั้นนักปฏิรูปศาสนา
รุ่นแรกๆ จึงต้องการฟื้นฟูความจริงของศาสนาคริสต์ที่อาจถูกบิดเบือนลืมเลือนไป หลังจาก
สมัยของอัครทูตและจากที่คริสตจักรยุคแรกเชื่อถือ นักปฏิรูปรุ่นแรกได้สอนและเน้นหลัก
ข้อเชื่อบางข้อ ที่เราสรุปได้เป็นห้าประการ ที่เสมือนเป็นเสาหลักในการยึดถือ ได้แก่

1. พระคัมภีร์เท่านั้น หรือ โซลา สคริปทูรา (Sola Scriptura)
ผู้นำคริสตจักรสมัยแรกๆ เน้นความสำคัญของการใช้พระคัมภีร์เท่านั้น ในการกำหนดความเชื่อ
ของคริสเตียน ว่าความเชื่อทุกอย่างต้องมีหลักการตามพระคริสตธรรมคัมภีร์ และมีคำเขียน
จาก ซีริลแห่งเยรูซาเล็ม (Cyril of Jerusalem) ซึ่งได้เขียนไว้ในหนังสือคำสอนสำหรับผู้เชื่อใหม่
(Catechetical Lactures) ว่า “เมื่อกล่าวข้อล้ำลึกอันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าในเรื่อง
ความเชื่อ คริสเตียนเราไม่อาจนำเสนอสิ่งใดโดยไม่อ้างพระคัมภีร์ แม้แต่คำกล่าวอย่างไม่เป็น
ทางการก็ไม่ยกเว้น และเราต้องไม่ถูกชักจูงเพียงเพราะการใช้ถ้อยคำที่แยบยลฟังดูน่าเชื่อถือ
แม้กระทั่งตัวข้าพเจ้าเอง ที่กำลังบอกท่านถึงเรื่องเหล่านี้ก็อย่าได้เชื่อถือข้าพเจ้าอย่างหมดใจ
เว้นแต่ท่านจะได้พิสูจน์ว่าสิ่งต่างๆ ที่ข้าพเจ้าประกาศนั้นมาจากพระคัมภีร์ ทั้งนี้ก็เพราะว่า
ความรอดที่เราเชื่อนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการให้เหตุผลอันชาญฉลาด หากแต่ขึ้นอยู่กับการเปิดเผย
ของพระเจ้าผ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์

…อ่านต่อฉบับหน้า (16 มิถุนายน 2019)

Author: Maitrichit Church

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *