Home นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2022

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2022

06 มี.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2022

  • เทศนาโดย : อ.ประชา นำชวนชัย
  • หัวข้อ : ความรับผิดชอบต่อข่าวประเสริฐ
  • ข้อพระธรรม : กาลาเทีย 2