Home นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2020

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2020

08 พ.ย.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2020

  • เทศนาโดย : นศ.ภาวนา บุญแสง
  • หัวข้อ : แรงขับเคลื่อนข่าวประเสริฐ
  • ข้อพระธรรม : 2 พงศ์กษัตริย์ 5:1-5