Home นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2020

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2020

09 ก.พ.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2020

  • เทศนาโดย : อ.อภิสร ลิ้มดำรงค์ชิต
  • หัวข้อ : พระเจ้าทรงช่วยกู้ผู้ที่รักพระองค์
  • ข้อพระธรรม : สดุดี 91