Home นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2019

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2019

27 ต.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2019

  • เทศนาโดย : คุณประชา นำชวนชัย
  • หัวข้อ : พระคัมภีร์ของเรา
  • ข้อพระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 8