Home นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2019

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2019

01 ก.ย.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2019

  • เทศนาโดย : อ.อภิสร ลิ้มดำรงค์ชิต
  • หัวข้อ : ความจำเป็นของชีวิต
  • ข้อพระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 1