Home นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2019

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2019

14 ก.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2019

  • เทศนาโดย : คุณปิยนาถ ชื่นการดี
  • หัวข้อ : “ชีวิตใหม่ในครอบครัวพระคริสต์”
  • ข้อพระธรรม : โคโลสี บทที่ 3 : 18 – 4 : 4