Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2021

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2021

21 ก.พ.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2021

  • เทศนาโดย : อ.อนุชา ขอบปี
  • หัวข้อ : รักเพราะถูกรัก
  • ข้อพระธรรม : มัทธิว 20 : 20 ​- 28