Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2021

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2021

28 พ.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2021

  • เทศนาโดย : อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
  • หัวข้อ : คำพยากรณ์ที่สำเร็จเป็นจริง
  • แปลจีน : คุณสุวรรณา เกียรติศรีชาติ
  • ข้อพระธรรม : อิสยาห์ 53 : 1 – 10