Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2021

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2021

17 ต.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2021

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย
  • หัวข้อ : ผู้นำที่มั่นใจในตนเอง
  • แปลจีน : คุณจักรวาล กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : ผู้วินิจฉัย 16