Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020

24 พ.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย
  • หัวข้อ : ความขัดแย้ง
  • แปลจีน : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : กิจการ บทที่ 15 : 36 – 41