Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2019

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2019

17 พ.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2019

  • เทศนาโดย : ศจ.ทิโมธี เหล่า
  • หัวข้อ : ผู้นำฝ่ายวิญญาณ นำประชากรเดินหน้า
  • แปลจีน : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • แปลไทย : คุณศุภรัตน์
  • ข้อพระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 12 : 24 – 47