Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2019

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2019

10 พ.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2019

  • เทศนาโดย : ศจ.ไพรัช ธรรมชัย
  • หัวข้อ : 40ปี พระพรของพระเจ้า
  • แปล : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 10 : 28 – 39