Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2018

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2018

26 ส.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2018

  • เทศนาโดย : ศจ.ยินดี จัง
  • หัวข้อ : จงให้ทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระเจ้าเถิด
  • แปลจีนโดย : คุณสุวรรณา เกียรติศรีชาติ
  • ข้อพระธรรม : สดุดี 150 : 1-6