Home มัคนายกคริสตจักร

มัคนายกคริสตจักร

มัคนายกคริสตจักร

“มัคนายกคริสตจักร”

พระธรรม 1 ทิโมธี 3 : 8-12 “ฝ่ายมัคนายกนั้นก็เช่นเดียวกัน คือต้องเป็นคนเอาการเอางาน ไม่เป็นคนสองลิ้น ไม่ดื่มสุรามึนเมา ไม่เป็นคนโลภมักได้ และเป็นคนยึดมั่นในข้อล้ำลึกแห่งความเชื่อด้วยจิตสำนึกว่าตนชอบ จงลองดูคนเหล่านี้เสียก่อนด้วย และเมื่อเห็นว่าไม่มีข้อตำหนิแล้ว จึงตั้งเขาไว้ในตำแหน่งมัคนายก ฝ่ายพวกผู้หญิงก็เหมือนกัน ต้องเป็นคนเอาการเอางาน ไม่ใส่ร้ายผู้อื่น เป็นคนรู้จักประมาณตน และเป็นคนสัตย์ซื่อในประการทั้งปวง มัคนายกนั้นต้องเป็นสามีของหญิงคนเดียว และบังคับบัญชาบุตรของตน และปกครองบ้านเรือนของตนได้ดี เพราะว่าคนที่ทำหน้าที่มัคนายกได้ดีก็มีเกียรติ และมีใจกล้าเป็นอันมากเพราะความเชื่อซึ่งมีในพระเยซูคริสต์”

ความรับผิดชอบของมัคนายกในโบสถ์

ในพันธสัญญาใหม่มักจะแปลคำว่า “รับใช้” เป็น diakoneo คำภาษากรีก หมายถึง ผู้ดูแล บริกร หรือคนหนึ่งที่ทำพันธกิจรับใช้ผู้อื่น เราเห็นการใช้คำว่า มัคนายก ในการอ้างอิงถึงผู้ช่วยเหลือในคริสตจักรในพระธรรมกิจการ

ตามพระวจนะของพระเจ้า ภาระหน้าที่ของมัคนายกเป็นงานที่มีเกียรติและได้รับพระพร พระธรรมกิจการ 6 : 2 ฝ่ายอัครทูตทั้งสิบสองคน หาคนที่มีความเต็มใจที่จะรับใช้ และให้พวกเขาทำพันธกิจรับใช้ตามความต้องการของสมาชิกคริสตจักร ในขณะที่พวกสาวกทำการสั่งสอน ให้อาหารฝ่ายจิตวิญญาณ

พระธรรม 2 ทิโมธี 4 : 2 ให้ทุกคนรวมถึงผู้รับใช้และผู้นำคริสตจักร ก็คือมัคนายกประกาศพระวจนะ ให้ขะมักเขม้นที่จะทำการทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาส ให้ชักชวนด้วยเหตุผล เตือนสติและตักเตือนให้อดทนอยู่เสมอในการสั่งสอน

ดังนั้นความรับผิดชอบของมัคนายก อาจจะรวมถึงการบริหารหรืองานจัดการองค์กร ทำหน้าที่ต้อนรับ การบำรุงรักษาอาคาร เป็นเหรัญญิกคริสตจักร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของคริสตจักรและของประทานของคนที่สามารถรับใช้ได้

งานหลักของคริสตจักร คืองานด้านจิตวิญญาณ ซึ่งถือว่าเป็นงานสำคัญสูงสุดเหนืองานอื่นใดๆ ส่วนงานบริหารหรืองานกิจกรรมนั้นก็นับว่าสำคัญ แต่ก็ยังเป็นงานรองลงไป ถ้าหากเราให้ความสำคัญกลับกัน โดยเน้นไปที่การบริหาร แต่ขาดจิตวิญญาณเสียแล้ว ก็จะส่งผลให้สมาชิกไม่สามารถเจริญเติบโต คริสตจักรไม่ขยาย ซึ่งเราควรระวังเรื่องเช่นนี้ให้มาก

ดังนั้น การสร้างทีมผู้นำที่จะเข้ามาร่วมงานกับศิษยาภิบาลนั้น จำเป็นต้องพิจารณาให้ดี ควรเลือกคนที่เข้มแข็งฝ่ายจิตวิญญาณ เพื่อที่จะเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะมัคนายก ซึ่งนับได้ว่าเป็นตัวจักรสำคัยในทีมงานผู้นำ

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

Author: Maitrichit Church

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *